Aftengruppe på Abildgaard

Share

Vi inviterer til  Aftengruppe på Abildgaard Kursussted

aftengruppe

Aftengruppe i vores skønne sal

Aftengruppe

Over 11 aftner med ca. 14 dages mellemrum vil vi sammen i et undersøgende rum mødes om at undersøge “tantra”.

Forenklet udtrykt som:

“Bevidst kontakt til det som er”.

Udgangspunktet vil være “Mødet med et andet menneske”.

Mettā (Pali) or maitrī (Sanskrit)” …. dvs. “kærlig godhed”

Det peger ind i en praksis, der ikke funderes i tro eller på esoteriske forestillinger, men på indsigt og jordbunden, empirisk, erfaret, opmærksom kontakt.

Vi vil:

 • undersøge og få indsigt i egen måde at relatere til livet med alt, hvad det omfatter?
 • udvikle kompetence til at gå i dialog – primært kropsligt og igennem samtale?
 • udvide nuværende praksis i yoga, meditation, dans, bevægelse.
 • bevæge os impulsivt, uden angst og meget klart – på en sådan måde, at vi ikke “fryser” eller forbliver i situationer, vi spontant sanser, ikke er gode for os?
 • sammen undersøge hvad “bevægelighed” og “kontakt” indebærer?
 • øge bevidstheden om, hvad berøring, nærhed, intimitet og sanselighed betyder for os?
 • sætte rammer og lede?
 • opnå erfaret indsigt kroppens måde at bevæge sig på.
 • anerkende os i vores naturlighed og se hvordan blufærdighed og fortællinger meget let begrænser.
 • invitere mennesker til et udviklende, udforskende, legende, nysgerrigt fællesskab.

Vi vil bl.a. mødes i elementer fra Mahamudra tantra massage og den klassiske thai yoga massage. Begge foregår i meditativ, aktiv dialog imellem en, som leder mødet og en, der ledes.

Vi klæder om til sarong og i møderne og øvelserne vil vi typisk være uden tøj på.

Hvem?

Denne Aftengruppe henvender sig til mennesker i alle aldre, som er – eller vil – i bevidst kontakt med andre mennesker – og som kan spejle sig i ovenstående .
Bevægelighed i både krop og sind vil være nødvendig. Vi bevæger os på gulvet (på måtter), sidder, ligger, ruller og bevæger kroppen. Trækker, strækker, trykker, berører, og danser.

Praktisk info

Studiekredsen ledes af Mads Jesper Løye Hejl og Karin Wagner, og vi deltager selv.

Vi optager udelukkende efter en indledende samtale.

2200 kr. for forårs-semesteret (11 gange)- 2000 kr for efterårssemestret (10 gange)

Vi mødes hverdage ca. hver 14. dag kl. 18.30 til 21.30. (der er normalt god mulighed for samkørsel fra Århus)

Tilmelding på mail til Mads Jesper: jesperhejl(at)me.com. Erstat “(at)” med @ når du skriver til mailadressen……….med oplysning om fulde navn og adresse, og efterfølgende telefonsamtale.

Datoer og tider

Første halvår 2019

Tirsdage kl 18.30 til ca. 21.30

januar den 8. og 22.
februar den 12. og 26.
marts den 19.
april den 2. og 23.
maj den 7. og 28.
juni den 11. og 25.

Andet halvår 2019

Tirsdage kl 18.30 til ca. 21.30

august den 6. og 13.
september  den 10. og 17.
oktober den 15. og 22.
november den 12 og 19.
december den 3 og 10.

Første halvår 2020

Tirsdage kl 18.30 til ca. 21.30

januar den 7. og 14
februar den 11 og 18
marts den 3 og 17
april den 14 og 21
maj den 19 og 26
juni den 16 og 23

Lidt baggrund for denne aftengruppe:

At være i kontakt og dialog

På trods af eller måske netop på grund af udviklingen af de såkaldte “sociale medier”, hvor mennesker i stigende grad udveksler data, historier og lader sig informere over internettet, oplever vi stigende ensomhedsfølelse og alene-væren i samfundet.

Vi er forbundne, men oplever adskillelse. Kontakt erstattes af oplevelser. Kompetencen til at relatere med hinanden UDEN at vi skal have noget UD af det – dvs. IKKE være hinandens middel til at opnå en eller anden form for tilfredsstillelse, men blot erkende dyb samhørighed, forsvinder.

Det fører til psykologisk lidelse og en stigende søgning til alle mulige former for psykoterapi, psykologiske samtaler og behandlinger. Behandlinger der i princippet bygger på det samme.

Samtalerne eller behandlingerne bliver til et middel til at opnå noget andet.

Med mange års erfaring som grundlæggere og ledere af på Mahamudrainstitut, utallige møder i sanselige, dynamiske massager med mennesker i denne smukke ramme, 30 års praksis med systemiske samtaler og -undervisning i krop og bevægelse – og år med løbende aftengrupper, har vi set, at det ikke er behandling som mennesker behøver, men:

– at opdage, hvad det vil sige at være i kontakt?

At erfare hvad dialog i bevægelse med et andet menneske gør – når den ikke betinges af et mål eller en ambition?

Vi har set, hvad der sker, når mennesker kan bevæge sig frit, opmærksomt og bevidst.

Vi har erfaret, hvor let det er at blive “ude af sig selv” – og ikke bevidst sanse det, som er, men i stedet være optaget af det, som var, skal eller bør komme.

Barrierer og grænser

Mødet i den ramme, som en Mahamudra massage åbner for, er ganske unikt. Det skaber kontakt til lyst, hengivenhed og bevidst opmærksomhed. Det er et fuldstændigt livs-forvandlende møde.

For mange er der imidlertid en barriere at overvinde i forhold til at mødes uden videre med et fremmed menneske uden tøj på i sådan et sanseligt møde.

Det er måske en naturlig følge af dårlige erfaringer med brugs-sex og relationer, hvis sigte ubevidst har været at “bruge hinanden til noget?”.

Vi hører flere sige, at de lever i en høj grad af spænding og kontrol med en følelse af at måtte “passe på sig selv”.

Vores mange år med kurser og seminarer for mennesker der vil undersøge egne konditioneringer og bevidsthed i forhold til lyst, seksualitet, skam, blufærdighed, kontrol og leg, i mødet med andre, har vist os, at det er muligt at åbne respektfulde rum for denne undersøgelse sammen

At sanse og bevæge

At sanse betyder at bevæge sig. Alle vores sanser virker igennem bevægelse. Hvor der er høj permanent kropsspænding, reduceres sanseligheden. Det er simpelthen hensigten med denne spænding: At blive mindre følsom og ikke føle sig så sårbar.

Derfor giver det heller ingen mening at “slippe” denne spænding uden at have noget at sætte i stedet.

Tykke mure og et panser omkring sig kan erstattes af eller opløses i bevægelighed.
Evnen til at bevæge sig afspændt med det, der er, som en dygtig delfin, der kan boltre sig i havet i alt slags vejr – åbner et rum for sanselighed.

Det skaber evnen til at relatere, i det som ER, og ikke i ideen om det, som er.

Måske at få øje på –

 • At det som sanses, når der sanses, ER “mig”?
 • At jeg ER “min” sansning?
 • At Jeg ER bevægelse og ikke KAN være hverken en ide eller en fortælling?
 • At det, “jeg har lyst TIL”, ligger “udenfor mig”, og at lysten i sig selv, må være det, jeg er… ?
Share