kroppens bevægelse

Kroppens bevægelse

Share

 ” Kroppens bevægelse ” er navnet på en workshop for dig, som interesserer sig for, hvordan vores krop bevæger sig og kan inviteres i bevægelse.

På workshoppen udvikler vi bevidsthed om – og indsigt i, hvordan vi bevæger os og fremfor alt, hvordan vi kan udvikle alternative muligheder, når det vi kender ikke længere virker så hensigtsmæssigt?

Som jeg bevæger mig, møder jeg verden.
At sanse betyder at bevæge og bevæges.

Indsigt i egen bevægelse

Indsigt i, hvordan min egen krop bevæger sig, ser jeg som en forudsætning for at møde andre mennesker i bevægelse og berøring.

Igennem alle mine mange år som kursus- og seminarleder, har krop og kroppens bevægelse derfor været et meget vigtigt omdrejningspunkt.

Den fremstår som et spejl på livet og det levende generelt – og i det enkelte menneske.

Et er at tolke på det, vi forstår som “kroppens signaler”. Tolke kan enhver. Noget andet at få indsigt i det, jeg vil beskrive som “kroppens funktionalitet og emotionalitet igennem bevægelse.” Hvad gør kroppen og hvordan, når den bevæger sig?

Krop og intellekt

Krop og intellekt fungerer som en og samme bevægelse

Min erfaring er, igennem nu 30 år med kurser, at meget få mennesker virkeligt har iagttaget i sig selv, og sammen med andre, hvordan selv simple bevægelser skabes og afsluttes?

Kroppen ses meget ofte som et “transportmiddel” for intellektet, og det er først hvis noget gør ondt eller bevægeligheden indskrænkes, at impulsen til at finde andre måder at bevæge sig på opstår.

Meget få erkender at den mindste bevægelse i intellektet spejles samtidigt i kroppen og omvendt.

For alle som møder mennesker  kropsligt

Krops- og bevægelsesindsigt indgår som en væsentlig del af massageuddannelserne på Abildgaard.

Vi ser , hvad det gør ved mennesker og måden de møder hinanden på, at de bevidst differentieret sanser egner bevægelser.

På den baggrund, og med en brændende interesse for krop, sansning og bevægelse udbyder nu “kroppens bevægelse” som et selvstændigt kursus/workshop. Kurset her henvender sig til enhver som vil – eller møder mennesker “kropsligt” uanset i hvilken sammenhæng.

Det kan være igennem massage, dans, yoga, pilates, terapi, sygepleje, som handicaphjælper etc…

Også for dig, som måske primært samtaler med mennesker, vil erkendelsen af kroppens måde at bevæge sig på, give uvurderlige input til at forstå intellektet måde at bevæge sig på…

Hvordan undersøger vi kroppens bevægelse

For at forstå bevægelse, må vi iagttage bevægelse, og sanse den i os selv.

Vi tager afsæt i typiske bevægelsesforløb f.eks.:

 • At vende sig fra ryg-leje, til at ligge på maven og tilbage igen.
 • At komme fra liggende position til siddende stilling og tilbage igen.
 • At komme fra liggende på ryggen til siddende….og helt op at stå.
 • At rejse sig fra en en stol.
 • At gå – og at løbe.
 • At danse alene … og med en anden.
 • At falde.

Hvert eneste af disse bevægelses-forløb vil have utallige variationer.

Vi undersøger:

 • Hvordan “balance” fungerer, med støtte og uden støtte?
 • Den “hjælpende relation” – hvad virker godt, hvad virker dårligt?
 • Forskelle imellem manipulation og invitation?
 • Intimitet – som den impulsivt sanses i kroppen.
 • At tage kontakt og slippe kontakt… Hvad betyder kontakt?
 • Spænding, afspænding og slaphed.
 • Hvad betyder retning, takt, tempo, rytme?

Alt foregår igennem undersøgelse af praksis og forskellige muligheder. To og to, tre og tre… med efterfølgende refleksion.

Vi inviterer kroppen til kreativt at lære nye og alternative bevægelsesmønstre.

Praktisk

Vi mødes over to dage fra lørdag den 4 maj  kl 10.00 til  kl 17.00, og igen søndag den 5 maj kl 9.00 til kl 16.00. For de, der kommer langvejs fra kan der tilbydes overnatning og morgenmad på Abildgaard. Midt på dagen er der pause, og der serveres et let Ayurvedisk vegetarisk måltid.

Pris:

1995 kr. for de to dage pr. deltager. plus 255 kr såfremt du ønsker overnatning i mindre fællesrum inklusiv. morgenmad.

Påklædning:

Det er vigtigt at kunne iagttage kroppens bevægelser i detaljer. Derfor vil tætsiddende tøj, der giver plads til bevægelse være nødvendigt under alle øvelser.

Tilmelding:

Send en mail til jesperhejl(at)me.com (erstat (at) med @ når du skriver mailen). Du er tilmeldt, når kursusbeløbet er betalt på Abildgård-kursussted´s konto. Vores almindelige betingelser  gælder for alle kurser og seminarer på Abildgaard Kursussted

Workshopleder:

Workshoppens leder vil være Mads Jesper Løye Hejl med mangeårig erfaring som underviser og formidler af krops- og bevægelses-bevisthed med afsæt i systemteorien og kybernetikken.

 

Share